COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Autorizație de transport public local pe cablu


cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport (format .pdf);
copie a certificatului de înmatriculare şi a certificatului constatator emise de registrul comerţului;
cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârşit fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a condiţiilor de plată şi angajare a personalului, precum şi de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;
declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menţionează mijloacele de transport pe cablu pe care doreşte să le utilizeze în executarea serviciului de transport respectiv  şi dacă acestea sunt deţinute în proprietate sau în baza unui contract de lesing;
declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menţionându-se cazurile de interdicţie sau de suspendare  a efectuarii serviciului respectiv;
declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unităţii şi ştampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei;
scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei;
copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate;
copie a autorizaţiilor de funcţionare emise de  ISCIR pentru mijloacele de transport  utilizate;
dovada achitării taxei de 150 lei  pentru eliberarea autorizaţiei de transport.
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?