COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Autorizație de transport pentru transportul public local de taxi marfă

 

Autorizaţie – taxi marfă
cerere (format .pdf);
copia autorizaţiei de transport;
certificatul de înmatriculare şi  cartea  de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
certificatul de agreare valabil;
declaraţie pe propria răspundere în cazul transportului de mărfuri şi bunuri în regim de taxi că, autoturismele deţinute nu depăşesc vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei şi au viza ITP valabilă;
declaraţie pe propria răspundere în cazul transportului de bunuri şi mărfuri în regim de taxi că, autovehiculul cu care se va executa activitatea de transport marfă este destinat acestui scop;
dovada achitării sumei de 120 lei la Direcţia de Taxe şi Impozite pentru eliberarea Autorizaţiei şi a sumei de 5 lei pentru aplicarea siglei de securitate pe ecusoanele autoturismelor taxi.

Obs.:
Transportatorii îşi vor achiziţiona ecusoane conform modelului stabilit de Regulament, pe care le vor prezenta la autoritatea de autorizare în vederea aplicării unui element de securitate.

 

Autorizaţie de transport pentru desfăşurarea activităţii de transport marfă în regim de taxi
cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei de transport (format .pdf);
copie de pe certificatul de înregistrare de la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, după caz;
copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;
copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este persoană fizică autorizată;
cazierul judiciar al persoanei desemnate, inclusiv în cazul persoanei fizice autorizate;
avizul medico – psihologic care atestă că persoana desemnată în cazul AF şi PJ şi conducătorul auto în cazul PF, este aptă să ocupe o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei;
cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;
declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că, poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura  transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite de lege pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil;
dovada, în cazul persoanei juridice, că are un număr suficient de taximetrişti, încadraţi cu forme legale;
să nu fie debitor la bugetul local la data solicitării autorizaţiei;
dovada achitării sumei de 120 lei pentru eliberarea autorizaţiei.
 


 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?