COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

Achiziții Publice - 2015

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru achiziţionare: hârtie igienica, batiste, șervete din hârtie pentru mâini şi șervete de masă
Codul de clasificare C.P.V.: 33760000–5 - hârtie igienica, batiste, șervete din hârtie pentru mâini şi șervete de masă
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 22.12.2015

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru achiziţionare: mături, perii şi alte articole de diverse tipuri
Codul de clasificare C.P.V.: 39224000–8 - mături, perii şi alte articole de diverse tipuri
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 22.12.2015

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru achiziţionare: produse de curăţenie
Codul de clasificare C.P.V.: 39831240-0 produse de curăţenie
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 22.12.2015
 

♦  Municipiul Piatra Neamt vă invită să participați la Achiziția Directă pentru Achiziția de dispozitive de securitate pentru „CENTRUL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ", cod SMIS 37815
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- analiză risc (format .pdf)
- postat la data de 21.12.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la Achiziția Directă pentru achiziționarea unui echipament multifuncțional performant care să asigure operațiile de imprimare, scanare, copiere în vederea derulării în condiții optime a activității în cadrul proiectelor Direcției de Dezvoltare și Implementare Programe.
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- postat la data de 18.12.2015

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Achiziționare plicuri, Codul de clasificare C.P.V. 30199230-1 - plicuri ( rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 18.12.2015

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: Servicii de supraveghere prin inspectori de șantier aferente proiectului: „Lucrări de corectare torenți pe pârâul Bolovoaia și sistem de colectare a apelor în zona care leagă tronsonul Bolovoaia–Turcului( rigola cu scurgere în pâraiele Bolovoaia și Turcului pentru partea drum spre biserică) din municipiul Piatra Neamț"
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 13.12.2015
 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la Achiziția Directă pentru Întocmirea unui raport de evaluare privind analiza de risc la securitate fizică în cadrul proiectului „CENTRUL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ", cod SMIS 37815
Cod CPV: 71317000-3 Servicii de consultanță în protecția contra riscurilor și în controlul riscurilor (Rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- postat la data de 11.12.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Confecționare și montare borne hidrometrice pentru urmărirea comportării în timp a obiectivului realizat prin proiectul ˝Îndiguire maluri râu Bistriţa în zona întregului ansamblu de management al deşeurilor, inclusiv depozit DEEE, situat în anexa Vânători Piatra Neamţ", cod RO0015
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 08.12.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participati la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Asigurarea mentenanței și urmărire a comportării în timp a obiectivului realizat prin proiectul ˝Îndiguire maluri râu Bistriţa în zona întregului ansamblu de management al deşeurilor, inclusiv depozit DEEE, situat în anexa Vânători Piatra Neamţ", cod RO0015, cod CPV: 45246410-0 lucrări de întreținere a digurilor de protecție împotriva inundațiilor (rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 08.12.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiectiv: Servicii medicale de medicina muncii (Examene medicale la numirea în funcție/angajarea în munca, de adaptare, periodice, la reluarea activității și promovarea sănătății la locul de muncă pentru salariații Primăriei mun. Piatra Neamț), Codul de clasificare C.P.V. 85147000-1 Servicii medicale de medicina muncii (Rev.2).
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 04.12.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Confecționare și montare borne hidrometrice pentru urmărirea comportării în timp a obiectivului realizat prin proiectul ˝Îndiguire maluri râu Bistriţa în zona întregului ansamblu de management al deşeurilor, inclusiv depozit DEEE, situat în anexa Vânători Piatra Neamţ", cod RO0015
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 26.11.2015

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Asigurarea mentenanței și urmărire a comportării în timp a obiectivului realizat prin proiectul ˝Îndiguire maluri râu Bistriţa în zona întregului ansamblu de management al deşeurilor, inclusiv depozit DEEE, situat în anexa Vânători Piatra Neamţ", cod RO0015, cod CPV: 45246410-0 lucrări de întreținere a digurilor de protecție împotriva inundațiilor (rev.2),  
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .docx)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 26.11.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Serviciul de întreținere și reparare fotocopiatoare
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .docx)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 19.11.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Formulare administrative, Codul de clasificare C.P.V. 22820000-4 formulare (rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .docx)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 19.11.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să  participați cu ofertă la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Întreținere preventivă anuală, revizii generale și autorizarea/reautorizarea funcționării ISCIR, înlocuirea pieselor de schimb/componentelor deteriorate/defecte, aferente lifturilor (2 buc.) și scărilor rulante (2 buc.) achiziționate in cadrul proiectului Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale Curtea Domneasca din Municipiul Piatra Neamt – prin amenajari urbanistice, amenajari ale circulatiilor pietonale si carosabile – pasaj auto subteran, parcaje subterane, cod SMIS 11177, cod CPV - 50750000 - 7 - servicii de întreţinere a ascensoarelor (rev.2).
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .doc)
- postat la data de 17.11.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Întreținere preventivă anuală, revizii generale și autorizarea/reautorizarea funcționării ISCIR, înlocuirea pieselor de schimb/componentelor deteriorate/defecte, aferente lifturilor (2 buc.) și scărilor rulante (2 buc.) achiziționate în cadrul proiectului Restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și culturale Curtea Domnească din Municipiul Piatra Neamț – prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulațiilor pietonale și carosabile – pasaj auto subteran, parcaje subterane, cod SMIS 11177, cod CPV - 50750000 - 7 - servicii de întreţinere a ascensoarelor (rev.2).
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .docx)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 09.11.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Upgrade și reabilitare sistem de supraveghere trafic în intersecțiile din Municipiul Piatra Neamț, Codul de clasificare C.P.V.: 34970000-7 echipament de monitorizare a traficului, 50312620-7 repararea resurselor fizice de tehnologie a informației ( rev. 2 )
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .doc)
- postat la data de 04.11.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la reluarea achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul:  Iluminat ornamental – festiv, zona central (cu aprindere centralizată) și zonele cartierelor Precista, Mărăței și Dărmănești din Mun. Piatra Neamț cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Codul de clasificare C.P.V.: 45311200-2 – lucrări de conexiuni electrice ( rev.2)  
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .docx)
- formulare C1 (format .xls)
- formulare C2 (format .xls)
- materiale propuse (format .xls)
- postat la data de 30.10.2015

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: Întocmirea PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ pentru municipiul Piatra Neamț, Codul de clasificare C.P.V.: 71410000-5 – Servicii de urbanism
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 30.10.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la reluarea achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Documentație tehnico-economică privind soluții de remediere tehnică a infiltrațiilor la Muzeul Curtii Domnesti II, obiectiv al proiectului cod SMIS 5868, cod CPV: 71319000-7 – servicii de expertiza ( rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .docx)
- formulare (format .docx)

- solicitare de clarificări (format .pdf)
- postat la data de 29.10.2015

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: Servicii de supraveghere prin inspectori de șantier aferente proiectului "TRANSFORMARE HALA NR. 18 ÎN SPAȚIU DE DEPOZITARE CU MODIFICĂRI INTERIOARE ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ"
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 22.10.2015

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ ÎN PASAJUL CURȚII DOMNEȘTI ȘI ÎN MALL FORUM CENTER, din municipiul Piatra Neamț Codul de clasificare C.P.V.: 79713000-5 – Servicii de pază
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 16.10.2015
 

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziția directă pentru: Reparații capitale locații proprietatea municipiului Piatra Neamț Codul de clasificare C.P.V.: 45400000-1  Lucrări de finisare a construcțiilor, 45440000-4 – Lucrări de instalații electrice, 45232460-4 Lucrări sanitare
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .docx)

- antemăsurătoare (format .pdf arhivă)
- postat la data de 15.10.2015
 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: Întocmirea PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ pentru municipiul Piatra Neamț, Codul de clasificare C.P.V.: 71410000-5 – Servicii de urbanism
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 13.10.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Mentenanța Sistemului Informatic integrat la Instituțiile subordonate Municipiului Piatra Neamț;
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .docx)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 12.10.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamt vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractelor având ca obiect: Achiziția de dotări, mobilier și echipamente IT, inclusiv soft specializat pentru proiectare/grafică și realizare pagina web site (portal) pentru proiectul „CENTRUL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN MUNICIPIUL PIATRA NEAMT", cod SMIS 37815
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- contract servicii (format .doc)
- formulare (format .doc)
- documentație (arhivă)

- decalare termen (format .doc)

- răspuns clarificare (format .doc)
- postat la data de 09.10.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Serviciul de legare și pregătire a dosarelor în vederea arhivării
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .docx)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 08.10.2015
 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Imbunătățirea instalației de iluminat parcare subterană - Pasaj Curtea Domnească - montare senzori de miscare, Codul de clasificare C.P.V.: 30237475-9 senzori electrici ( rev. 2 )
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .docx)
- formulare (format .docx)
- antemăsurătoare (format .xls)
- postat la data de 06.10.2015
 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: Achiziționarea de echipamente și instalații pentru iluminatul festiv în perioada sărbătorilor de iarnă în municipiul Piatra Neamț
Codul de clasificare C.P.V.: 31522000-1 Ghirlande luminoase pentru pomul de Crăciun
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .docx)
- formulare (format .docx)

- fișă de date (format .pdf)
- postat la data de 05.10.2015

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ ÎN PASAJUL CURȚII DOMNEȘTI ȘI ÎN MALL FORUM CENTER, din municipiul Piatra Neamț Codul de clasificare C.P.V.: 79713000-5 – Servicii de pază
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .docx)

- fișă de date (format .pdf)
- postat la data de 01.10.2015
 

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Serviciul de spălare automobile din parcul auto al Municipiului Piatra Neamț, cod CPV: 50112300-6 – serviciul de spălare a automobilelor și servicii similare ( rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .docx)
- formulare (format .doc)
- postat la data de 18.09.2015
 

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: Igienizare, recompartimentare, reparații și refacere instalații la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț din str. Ștefan cel Mare nr. 8
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- cantități (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 15.09.2015

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ ÎN PASAJUL CURȚII DOMNEȘTI ȘI ÎN MALL FORUM CENTER, din municipiul Piatra Neamț, codul de clasificare C.P.V.: 79713000-5 – Servicii de pază
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .doc)
- postat la data de 09.09.2015
 

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați cu ofertă în vederea atribuirii contractului de lucrări: Studiul privind analiza indeplinirii indicatorilor din cadrul proiectului Elaborare program de îmbunătățire a eficienței energetice cu măsuri pe termen scurt și pe următorii 3 – 6 ani, pentru Mun. Piatra Neamț, Cod CPV: 71314200-4 - Servicii de gestionare a energiei electrice (rev. 2)
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 07.09.2015
 

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați cu ofertă în vederea atribuirii contractului de prestări: Asigurare imobile aparținând Municipiului Piatra Neamț – Sala Polivalentă, Bazar și Complexul Comercial Mall Forum Center,
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .doc)
- postat la data de 07.09.2015

- situația mobilizărilor Bazar (format .pdf)

- situația mobilizărilor Mall Forum Center (format .pdf)

- situația mobilizărilor Sala Polivalentă (format .pdf)

- răspuns solicitare clarificări (format .pdf)
 

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați cu ofertă în vederea atribuirii contractului de lucrări: Studiul privind analiza îndeplinirii indicatorilor din cadrul proiectului COD SMIS 11177 – Restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și culturale Curtea Domnească din Municipiul Piatra Neamț – prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulațiilor pietonale și carosabile – pasaj auto subteran, parcaje subterane, de tipul rezultatelor induse – cu efecte pe termen mediu și lung, Cod CPV: 79311100-8 - servicii de elaborare de studii (rev. 2),   
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .docx)
- postat la data de 07.09.2015

 

♦  Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ vă invită să depuneţi o ofertă de preţ până la data de 03.09.2015, orele 12, pentru Achiziţia de ghiozdane tip rucsac pentru elevii care provin din familiile defavorizate socio-economic şi frecventează învăţământul primar, clasele 0-IV, în unităţile şcolare de pe raza municipiului Piatra – Neamţ şi pentru elevii din Centrele Sociale, cod CPV 18931100-5 Rucsacuri (Rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- centralizator (format .pdf)
- declarație (format .pdf)
- detalii producător (format .pdf)
- formular ofertă (format .pdf)
- postat la data de 31.08.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Lucrări de reparații la fântâna arteziană amplasată în P-ța M. Kogălniceanu din municipiului Piatra Neamț, Cod CPV: 45453000-7 lucrări de reparații generale și de renovare ( rev. 2), 45232150-8 lucrări pentru conducte de alimentare cu apă (rev. 2), 45311200-2 lucrări de conexiuni electrice ( rev. 2)
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .docx)
- memoriu (format .pdf)
- contract (format .doc)
- formulare (format .docx)
- deviz (format .xslx)
- arhitectură (arhivă)
- electrice (arhivă)
- sanitare (arhivă)
- postat la data de 26.08.2015

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Mentenanță - supraveghere echipamente și sisteme aferente pentru proiectul "Restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și cultural Curtea Domnească"și service lift și scări rulante la Complexul Comercial Mall Forum Center; Codul de clasificare C.P.V.: 79714000-2 servicii de supraveghere (rev.2), 50312310-1 întreținerea echipamentelor de rețea de date (rev.2), 50324100-3 servicii de întreținere a sistemelor (rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- contract (format .docx)
- formulare (format .docx)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- postat la data de 26.08.2015
 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la reluarea achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Sistem de alarmare antiefracție – stația de epurare Văleni II din Mun. Piatra Neamț, Codul de clasificare C.P.V.: 45342000-6 montare de garduri (rev.2), 45312200-9 lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracție (rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .doc)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- postat la data de 25.08.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Serviciul de spălare automobile din parcul auto al Municipiului Piatra Neamț, cod CPV: 50112300-6 – serviciul de spălare a automobilelor și servicii similare (rev.2);
- detalii anunţ (format .pdf)
- formulare (format .doc)
- contract (format .doc)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- postat la data de 06.08.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Achiziționare a 4 (patru) autovehicule transport persoane achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 609/2015, Codul de clasificare C.P.V.: Cod CPV: 34113000-2 Vehicule cu 4 roți motoare;
- detalii anunţ (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .doc)
- contract (format .doc)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- postat la data de 05.08.2015

 

♦  Primăria Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la reluarea achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Confecționarea și montarea de uși metalice în vederea obținerii autorizației de funcționare la incendiu, la Sala Polivalentă din Mun. Piatra Neamț
- detalii anunţ (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .doc)
- contract (format .doc)
- listă cantități (format .pdf)
- postat la data de 24.07.2015
 

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: Reparare și modernizare instalație electrică de iluminat precum și pentru executarea de dispozitive de protecție împotriva vandalizării în Pasajul pietonal Pietricica
- detalii anunţ (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .doc)
- contract (format .doc)
- antemăsurătoare (format .xls)
- postat la data de 02.07.2015

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziția directă pentru: Service a sistemelor de calcul.

- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)

- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .doc)
- postat la data de 19.06.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru: Încărcare a cartușelor de imprimantă din cadrul instituției

- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)

- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .doc)
- postat la data de 19.06.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Materiale necesare intervenției în regim de urgență, cod CPV - 35121000-8 – echipament de securitate ( rev. 2)
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .doc)
- listă materiale (format .pdf)
- postat la data de 03.06.2015
 

 

♦  Municipiul Piatra Neamț anunță organizarea licitaţiei publice deschise pentru: delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Ștrandului din municipiul Piatra Neamț.
1. Denumirea și sediul autorității administrației publice: Primaria Piatra Neamț, cod fiscal 2612790, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8 Piatra Neamț, telefon 0233/218991; fax 0233/215374;
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Ștrandului din municipiul Piatra Neamț: licitație publică deschisă
3.

a) Obținerea unui exemplar din documentația  pentru eliberarea ofertei se poate face la sediul Primăriei Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, registratură – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
b) costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar - costul unui exemplar din documentație este de 1000 lei. Plata se poate face direct  la casieria Primăriei Piatra Neamț din str. Ștefan cel Mare nr. 6-8 sau în contul Primăriei Piatra Neamț RO82TREZ4915006XXX000150 deschis la Trezoreria municipiului Piatra Neamt;
4. 

a) Termenul de depunere a ofertelor: 25.06.2015 ora 16,30
b) Adresa  la care trebuie transmise: Primăria Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, registratură – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 de zile
6. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 26.06.2015, ora 14,00 la sediul Primăriei Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8.
- postat la data de 28.05.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț anunță organizarea licitaţiei publice deschise pentru: delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Parcului Zoologic din municipiul Piatra Neamț.
1. Denumirea și sediul autorității administrației publice: Primaria Piatra Neamț, cod fiscal 2612790, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8 Piatra Neamț, telefon 0233/218991; fax0233/215374;
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Parcului Zoologic din municipiul Piatra Neamț: licitație publică deschisă;
3.

a) Obținerea  unui exemplar din documentația pentru eliberarea ofertei se poate face la sediul Primăriei Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, registratură – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
b) costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar - costul unui exemplar din documentație este de 1000 lei. Plata se poate face direct la casieria Primăriei Piatra Neamț din str. Ștefan cel Mare nr. 6-8 sau în contul Primăriei  Piatra Neamț RO82TREZ4915006XXX000150 deschis la Trezoreria municipiului Piatra Neamt;
4.

a) Termenul de depunere a ofertelor: 25.06.2015 ora 16:30
b) Adresa  la care trebuie transmise: Primăria Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, registratură – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport;
5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 de zile
6. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 26.06.2015, ora 14:30 la sediul Primăriei Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8.
- postat la data de 28.05.2015
 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la reluarea Achiziției Directe pentru atribuirea contractului având ca obiectiv: Servicii de supraveghere prin inspectori de șantier aferente proiectului „Centrul de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Piatra Neamț" cod SMIS 37815, Codul de clasificare C.P.V. 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2).
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .doc)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .doc)
- instrucțiunea 50 (format .pdf)
- ordin 1496 (format .doc)
- postat la data de 22.05.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț va invită sa participati la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Elaborare certificate de performanta energetică pentru bunurile apartinand domeniului privat al municipiului, precum si a celor apartinand domeniului privat al statului, date in administrarea unitatii administrativ teritoriale, Codul de clasificare C.P.V.:  71314300-5 servicii de consultant in eficienta energetica  (rev.2)
- detalii anunţ (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .docx)
- postat la data de 20.05.2015
 

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: Asigurarea serviciilor de asistență tehnică și supraveghere prin inspectori de șantier aferent execuției pentru investițiile: Lotul nr. 1 - "Modernizare drum şi canalizare pluvială străzile Cârloman şi Soarelui în Municipiul Piatra Neamţ", Lotul nr. 2 - "Modernizare drum şi canalizare pluvială străzile Gh. Asachi, Humăriei, C-tin Brâncoveanu  și Pârâul Saratei
- detalii anunţ (format .pdf)
- caiet de sarcini 1 (format .pdf)

- caiet de sarcini 2 (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .doc)

- postat la data de 18.05.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamt va invita sa participati la achizitia directa pentru atribuirea contractului avand ca obiectiv: Lucrari de constructii, instalatii, procurare si montaj utilaje/echipamente specifice pentru obiectivul de investiţie „CENTRUL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN MUNICIPIUL PIATRA NEAMT", cod SMIS 37815; Cod de clasificare C.P.V.  principal: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2); Coduri C.P.V. suplimentare: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice; 45232460-4 Lucrari sanitare; 45232141-2 Instalatii de incalzire; 45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare , 77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi; 09331200-0 Module solare fotovoltaice; 39715210-2 Echipament de incalzire centrala; 45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala.
- detalii anunţ (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .doc)
- contract (format .doc)
- documentație:
             - editabil (format .rar)
             - liste (format .rar)
             - proiect piese desenate (format .rar)
             - proiect piese scrise: - partea 1 (format .rar)
                                                     - partea 2 (format .rar)
                                                     - partea 3 (format .rar)
                                                     - partea 4 (format .rar)
                                                     - partea 5 (format .rar)
- postat la data de 12.05.2015

Solicitări clarificări:

- răspuns solicitare - detalii (format .pdf)

- completare solicitare clarificare - detalii (format .pdf)

- răspuns solicitare nr. 285/20.05.2015 - detalii (format .pdf)

- precizare privind termenul limită de depunere a ofertelor - detalii (format .pdf)

- răspuns solicitare nr. 272/18.05.2015 - detalii (format .pdf)

- fișă tehnică - detalii (format .xls)


 

♦  Invitație de participare pentru achiziția de servicii de realizare și difuzare materiale informative prin intermediul mijloacelor de comunicare în presa scrisă și mediul online.
- detalii anunţ (format .pdf)
- caiet de sarcini presa online (format .pdf)
- caiet de sarcini presa scrisa (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .doc)
- contract presa online (format .doc)
- contract presa scrisa (format .doc)
- referat oportunitate presa online (format .pdf)
- referat oportunitate presa scrisa (format .pdf)
- postat la data de 12.05.2015

 

COMUNICARE ANULARE PROCEDURA PENTRU PRESA ONLINE

 

    Prin prezenta vă comunicam ca in baza Dispozitiei Primarului nr.1131/18.05.2015 se anuleaza Achizitia Directa privind Lotul II din cadrul procedurii Servicii de publicitate media: Achizitionarea serviciului de realizare si difuzare materiale informative prin intermediul mijloacelor de comunicare online, Coduri CPV : 64216200-5 Servicii de informare electronica (Rev.2); 79342200-5 Servicii de promovare (Rev.2).
   Comisia de evaluare a decis anularea acestei achizitiei directe pentru Lotul II – Servicii de realizarea si difuzare de materiale informative prin intermediul mijloacelor de comunicare online in baza art. 209 alin. (1) lit.c) si a art. 209 alin.(4) lit.b) din OUG nr.34/2006cu completarile si modificarile ulterioare.
    Achizitia va fi reluata la o data ulterioara, care va fi adusa la cunostinta potentialilor ofertanti in timp util, prin postarea pe site-ul www.primariapn.ro. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0233/218.991, int. 224 – Viorica Nedelcu, e-mail: vnedelcu@primariapn.ro


 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: "Demolare hale F1, F2 şi F3, cartier Speranţa, strada Izvoare", municipiul Piatra Neamț.
- detalii anunţ (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .doc)
- deviz general (format .xls)
- memoriu (format .pdf)
- postat la data de 07.05.2015

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: Achiziţionarea serviciului de reclamă şi publicitate prin radio şi televiziune
Codul de clasificare C.P.V.: 92200000-3 – Servicii de radio și de televiziune
- detalii anunţ (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .doc)
- postat la data de 06.05.2015

 

♦  Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: "Service rețele electrice interioare 220 V, Service sisteme de telecomunicații, Service rețele calculatoare cu echipamentele aferente și Service sisteme de securitate – antiefracție, supraveghere video, control acces și avertizare început de incendiu"
- detalii anunţ (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)

- formular oferta (format .xls)
- contract (format .doc)
- postat la data de 29.04.2015

 

♦  Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziția directă pentru: Asigurarea service-ului la instalațiile și echipamentele montate la semnale acces  în municipiul Piatra Neamț
- detalii anunţ (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)

- formular oferta (format .xls)
- contract (format .doc)
- postat la data de 29.04.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la reluarea achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Service rețea semafoare în Municipiul Piatra Neamț, cod CPV: 50232200-2 servicii de întreținere a semafoarelor (rev.2). Tip contract: servicii;
- detalii (format .pdf)
- fișa de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- anexa formular oferta (format .xls)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .docx)
- postat la data de 20.04.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiectiv: Servicii de supraveghere prin inspectori de șantier aferente proiectului „Centrul de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Piatra Neamț" cod SMIS 37815, Codul de clasificare C.P.V. 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2).
- detalii (format .pdf)

- ordinul 1496 (format .pdf)
- fișa de date (format .pdf)
- formulare (format .doc)
- instructiunea 50 (format .xls)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .pdf)
- postat la data de 17.04.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiectiv: Lucrări de construcții, instalații, procurare și montaj utilaje/echipamente specifice pentru obiectivul de investiție „CENTRUL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ", cod SMIS 37815; Cod de clasificare C.P.V.  principal: 45210000-2 Lucrări de construcții de clădiri (Rev.2); Coduri C.P.V. suplimentare: 45310000-3 Lucrări de instalații electrice; 45232460-4 Lucrări sanitare; 45232141-2 Instalații de încălzire; 45332000-3 Lucrări de instalații de apă și canalizare și de conducte de evacuare, 77310000-6 - Amenajare și întreținere de spații verzi; 09331200-0 Module solare fotovoltaice; 39715210-2 Echipament de încălzire centrală; 45331100-7 - Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală.
- detalii (format .pdf)
- fișa de date (format .pdf)
- formulare (format .doc)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .doc)

- documentație:

             - editabil (format .rar)

             - liste (format .rar)

             - proiect piese desenate (format .rar)

             - proiect piese scrise: - partea 1 (format .rar)

                                                     - partea 2 (format .rar)

                                                     - partea 3 (format .rar)

                                                     - partea 4 (format .rar)

                                                     - partea 5 (format .rar)
- postat la data de 31.03.2015
 

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Amenajare Centru de permanență în cartierul Văleni din Municipiul Piatra Neamț, Codul de clasificare C.P.V.: 45400000 – lucrări de finisare a construcțiilor (rev.2)
- detalii (format .pdf)
- fișa de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .doc)
- postat la data de 26.03.2015

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participaţi la achiziţie directă pentru: Reparaţii instalaţii alimentare cu apă și hidranţi Sala Polivalentă din municipiul Piatra Neamţ.
Codul de clasificare C.P.V.: 45232150-8  Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă  
Tip contract: lucrări
- detalii (format .pdf)
- postat la data de 20.03.2015

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participaţi la achiziţie directă pentru: Reabilitare pasaj pietonal Pietricica, municipiul Piatra Neamţ.
Codul de clasificare C.P.V.: 45453000-7 - Lucrări de reparaţii generale și de renovare  
Tip contract: lucrări
- detalii (format .pdf)
- postat la data de 19.03.2015

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participaţi la achiziţie directă pentru: Amenajare post poliţie local, zona cartier Văleni, municipiul Piatra Neamţ.
Codul de clasificare C.P.V.: 45216110 – 8  Lucrări de construcţii de instituţii de ordine publică  
Tip contract: lucrări
- detalii (format .pdf)
- postat la data de 19.03.2015

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participaţi la achiziție directă pentru: „Lucrări de cablare, conexiuni electrice și demontare echipamente iluminat de sărbători, realizare iluminat ornamental festiv-stradal și pietonal (pentru perioada sărbătorilor de Paște) - aprindere centralizată, zona Centru și aprindere concomitent cu sistemul de iluminat public, zonele cartierelor Precista, Măraţei, Dărmanești„  
Codul de clasificare C.P.V.: 45311000-0 – Lucrări de cablare și conexiuni electrice, 45111300 – Lucrări de demontare
Tip contract: lucrări
- detalii (format .pdf)
- postat la data de 17.03.2015

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participaţi la achiziţie directă pentru: Montare instalaţie termică de încălzit la Adăpostul de câini fără stăpân din str. Dimitrie Bolintineanu nr. 40, municipiul Piatra Neamţ.
Codul de clasificare C.P.V.: 45232141-2 – Instalaţii de încălzire
Tip contract: lucrări
- detalii (format .pdf)
- postat la data de 17.03.2015

♦  Municipiul Piatra Neamţ vă invită să participaţi la reluarea achiziţiei directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Reparaţii și înlocuire componente stâlpi de iluminat fotovoltaici, amplasaţi pe b-dul Dacia din Mun. Piatra Neamţ, cod CPV: 71356200-0 – servicii de întreţinere a iluminatului public (rev.2)
Tip contract: servicii;
- detalii (format .pdf)
- fișa de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .pdf)

- contract (format .docx)
- postat la data de 17.03.2015

♦  Municipiul Piatra Neamţ vă invită să participaţi la reluarea achiziţiei directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Reparaţii și întreţinere fântâni arteziene și sisteme automatizate de irigaţii, din Mun. Piatra Neamţ, cod CPV: 50711000-2 – servicii de reparaţii și de întreţinere a instalaţiilor electrice de construcţii (rev.2)
Tip contract: servicii;
- detalii (format .pdf)
- fișa de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .pdf)
- postat la data de 17.03.2015

 

♦  Municipiul Piatra Neamţ vă invită să participaţi la reluarea achiziţiei directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Elaborare studiu de fezabilitate și proiectare "Locuinţe colective pentru tineri prin mansardarea blocului H6, Izvoare", cod CPV: 71335000-5 studii tehnice (rev.2)
Tip contract: servicii;
- detalii (format .pdf)
- fișa de date revizuită (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .docx)
- postat la data de 13.03.2015

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participaţi la achiziţie directă pentru: Execuţie reparaţii locaţii proprietatea municipiului Piatra Neamţ administrate de SC Locatiserv SRL, Codul de clasificare C.P.V.: 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale și de renovare
Tip contract: lucrări
- detalii (format .pdf)
- postat la data de 12.03.2015

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participaţi la achiziţie directă pentru: Editarea şi tipărirea publicaţiei „Monitorul Oficial al Municipiului Piatra Neamţ", Codul de clasificare C.P.V.: 78300000-0 Servicii de editare, 78180000-2 Servicii de tiparire de ziare, 79800000-2 Servicii tipografice și servicii conexe
Tip contract: servicii
- detalii (format .pdf)
- postat la data de 12.03.2015

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participaţi la achiziţie directă pentru: Elaborare documentaţie tehnică preliminară în vederea construirii unui centru de resurse pentru ONG-urile care au ca grup ţintă, persoane cu nevoi speciale.  
Codul de clasificare C.P.V.: 71335000-5 studii tehnice (rev.2)
- detalii anunţ (format .pdf)
- postat la data de 05.03.2015

 

♦ Municipiul Piatra Neamţ vă invită să participaţi la reluarea achiziţiei directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Proiectare și execuţie Coloane de joasă tensiune pentru 26 module – cartier Văleni, Mun. Piatra Neamţ, etapa 3, Codul de clasificare C.P.V.: 45311200-2 – lucrări de conexiuni electrice (rev.2)
- detalii anunţ (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .doc)
- postat la data de 03.03.2015

 

♦ Municipiul Piatra Neamţ vă invită să participaţi la reluarea achiziţiei directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru lucrările din cadrul proiectului – Muzeul Curţii Domnești II, cod SMIS 11177, cod CPV: 71356200-0 – servicii de asistenţă tehnică (rev.2),  
- detalii anunţ (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .docx)
- raport arheologic (format .pdf)
- postat la data de 02.03.2015

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participaţi la achiziţie directă pentru: Proiectare pentru – Amenajare stradă Pârâul Saratei – modernizare drum și canalizare pluvială; Codul de clasificare C.P.V.: 71322500-6 – Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructură de transport (rev. 2)
- detalii anunţ (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .doc)
- postat la data de 25.02.2015
 

 

♦ Municipiul Piatra Neamţ va invită să participaţi la reluarea achiziţiei directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Montare instalaţie electrică interioară de iluminat și prize, instalaţie de iluminat curte interioară la Adăpostul de câini fără stăpâni, din str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 40, din Mun. Piatra Neamţ, Codul de clasificare C.P.V.: 45311200-2 – lucrări de conexiuni electrice (rev.2)
- detalii anunţ (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- listă cantităţi (format .pdf)
- formulare (format .doc)
- contract (format .pdf)
- postat la data de 23.02.2015

 

♦ Municipiul Piatra Neamţ vă invită să participaţi la achiziţia directă pentru atribuirea contractului avand ca obiectiv: Servicii de supraveghere prin inspectori de șantier aferente proiectului „Centrul de Informare si Promovare Turistică în Municipiul Piatra Neamţ" cod SMIS 37815, Codul de clasificare C.P.V. 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2).
Tip contract: Servicii
- invitaţie (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .doc)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .doc)
- instrucţiune (format .pdf)
- ordin (format .doc)
- postat la data de 19.02.2015

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participaţi la achiziţia directă pentru: Proiectare pentru modernizarea străzilor:
Lotul nr. 1 – Amenajare stradă Gheorghe Asachi – modernizare drum și canalizare pluvială;
Lotul nr. 2 – Amenajare stradă Humăriei – modernizare drum și canalizare pluvială;
Lotul nr. 3 – Amenajare stradă Constantin Brâncoveanu – modernizare drum și canalizare pluvială.

Codul de clasificare C.P.V.: 71322500-6 – Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructură de transport (rev. 2)
Tip contract: servicii
Sursa de finanţare a contractului care urmează să fie atribuit: buget local
- detalii (format .pdf)
- postat la data de 18.02.2015
 

♦ Municipiul Piatra Neamţ vă invită să participaţi la Achiziţia Directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avand ca obiectiv: „Reevaluarea activelor fixe corporale din patrimoniul Municipiului Piatra Neamţ", Cod CPV:  79419000-4 Servicii de consultanţă in domeniul evaluării (Rev.2)
Tip contract: Servicii   
- detalii (format .pdf)

- fișa de date (format .pdf)

- caiet de sarcini (format .pdf)

- formulare (format .doc)

- contract (format .doc)

- caiet de sarcini mijloace fixe (format .xls)
- postat la data de 18.02.2015
 

♦ Municipiul Piatra Neamţ vă invită să participaţi la achiziţia directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Montare instalaţie electrică interioară de iluminat și prize, instalaţie de iluminat curte interioară la Adăpostul de câini fără stăpâni, din str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 40, din Mun. Piatra Neamţ, Codul de clasificare C.P.V.: 45311200-2 – lucrări de conexiuni electrice (rev.2)

     - detalii (format .pdf)
     - fișă de date (format .pdf)
     - formulare (format .docx)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - contract (format .doc)

     - postat la data de 16.02.2015

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participaţi la achiziţie directă pentru: Repararea staţiei de epurare de la obiectivul "Locuinţe sociale Văleni etapa a II–a din municipiul Piatra Neamţ".
Codul de clasificare C.P.V.: 50710000-5 – Servicii de reparare și de intreţinere a instalaţiilor electrice și mecanice de construcţii.
     - detalii (format .pdf)

     - postat la data de 11.02.2015