COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

  Achiziții Publice - 2017

 

► Strategia anuală de achiziții publice pentru anul 2017 - detalii (format .pdf)

► Cumpărări directe atribuite

          - decembrie 2017 detalii (format .pdf)

          - noiembrie 2017 detalii (format .pdf)

          - octombrie 2017 detalii (format .pdf)

► Cereri de ofertă atribuite

          - anul 2017 detalii (format .pdf)

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Execuție uși intrare la parter mall Forum Center, cod CPV: 45421131-1 Instalare de uși (rev.2)

- detalii anunț (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- caiet de sarcini (format .pdf)

- postat la data de 08.12.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Achiziționarea a două clapete metalice de unic sens din oțel și montajul acestora pe cele două conducte de subtraversare a digului de protecție împotriva inundațiilor de pe malul stâng al râului Bistrița, cod CPV : 42131146 – 1  Clapete de reținere (rev. 2); 45255400-3 Lucrări de montaj

- detalii anunț (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- caiet de sarcini (format .pdf)

- postat la data de 07.12.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind  normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Branșamente electrice pentru căsuțele din cadrul Târgului de Crăciun 2017, Cod CPV: 45310000-3 Lucrări de instalații electrice (rev. 2), Tip contract: contract lucrări, durata contractului pâna la data 20.12.2017;

- detalii anunț (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- liste cantități (format .pdf)

- postat la data de 06.12.2017

 

♦ În baza prevederilor art. 7 alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/20.16 privind achiziţiile publice cât şi art. 101 alin. (2) din Hotararea Guvemului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa participați la  achiziția  pentru atribuirea contractelor având obiect:
Lotul nr. 1: Servicii de prestații artistice în data de 23 decembrie pentru realizarea evenimentului " Caravana lui Moș Crăciun ";
Lotul nr. 2: Servicii de prestații artistice în data de 31 decembrie pentru realizarea evenimentului Revelion 2018
- detalii anunț (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- caiet de sarcini 1 (format .pdf)

- caiet de sarcini 2 (format .pdf)

- fișă de date (format .pdf)
- postat la data de 04.12.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: ILUMINAT ORNAMENTAL – FESTIV, zona centru (cu aprindere centralizata) si zonele cartierelor Precista, Mărăței, Dărmănești, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, cod CPV: 45311200-2 lucrari de conexiuni electrice (rev. 2)
- detalii anunț (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- caiet de sarcini (format .pdf)

- formular anexa C1

- formular anexa C2

- materiale
- postat la data de 08.11.2017
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Achiziționarea de Servicii de Mentenanță - Servicii lift și scări rulante Complex Comercial Mall Forum Center - Servicii lift Stadion Municipal "Ceahlăul"din municipiul Piatra Neamț, cod CPV: 50750000-7 Servicii de întreținere a ascensoarelor (rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- postat la data de 02.11.2017
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Achiziționarea de Servicii de Mentenanță - Servicii lift și scări rulante Complex Comercial Mall Forum Center - Servicii lift Stadion Municipal "Ceahlăul"din municipiul Piatra Neamț, cod CPV: 50750000-7 Servicii de întreținere a ascensoarelor(rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- formulare (format .docx)

- caiet de sarcini (format .pdf)
- postat la data de 23.10.2017
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Asigurarea obiectivului Piața Centrală Sf. Gheorghe din Piatra Neamț, Cod CPV: 66510000-8 servicii de asigurare (rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- anexa nr. 1 (format .pdf)
- contract (format .docx)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 16.10.2017

 

♦ Municipiul Piatra Neamț vă invită sa  participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul   Lucrări de remediere a unor deficiente apărute în perioada de garantie a investitiei "Centrul de Informare si Promovare Turistică în Municipiul Piatra Neamt, cod SMIS 37815; Codul de clasificare C.P.V: 45453000-7 lucrări de reparatii generale si de renovare ( rev. 2)

- detalii anunț (format .pdf)

- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)

- contract cadru (format .docx)

- cantități (format .pdf)

- postat la data de 13.10.2017

 

♦ Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Serviciul de pază, Codul de clasificare C.P.V.: 79713000-5 servicii de pază ( rev.2)

- detalii anunț (format .pdf)

- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)

- contract cadru (format .docx)

- postat la data de 11.10.2017

- solicitare clarificări 1 (format .pdf)

- solicitare clarificări 2 (format .pdf)

- proces verbal deschidere (format .pdf)

- notificare prealabilă (format .pdf)

- punct de vedere notificare (format .pdf)

- raport de evaluare oferte (format .pdf)

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul : Achiziția de produse pentru iluminatul festiv de sărbători, cod CPV : 31522000-1 - Ghirlande luminoase pentru pomul de Crăciun (rev. 2)

- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)

- postat la data de 02.10.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind  normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Reevaluarea activelor fixe din patrimoniul Municipiului Piatra Neamț, codul C.P.V.: 71324000-5 servicii de estimare (rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .docx)

- răspuns solicitare clarificări nr. 1 (format .pdf)

- postat la data de 28.09.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Asigurarea obiectivelor Sala Polivalentă și Bazar din Piatra Neamț, Cod CPV: 66510000-8 servicii de asigurare ( rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .docx)
- situația imobilizărilor bazar (format .pdf)
- situația imobilizărilor sala polivalentă (format .pdf)

- postat la data de 11.09.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: "Modernizare strada Nucului" din municipiul Piatra Neamț, cod CPV: 45262620-4 Pereți de susținere (rev. 2)
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)

- clarificare (format .pdf)
- postat la data de 07.09.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul  Achiziționare plicuri,  Codul de clasificare C.P.V: 30199230-1 plicuri ( rev.2);
- detalii (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .doc)
- contract cadru (format .pdf)
- postat la data de 30.08.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Servicii de întocmire a rapoartelor de evaluare pentru bunurile imobile proprietate a municipiului Piatra Neamț, Cod   CPV : 71324000-5 -  servicii de estimare (rev. 2)
- detalii (format.pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .docx)
- formulare (format .doc)
- postat la data de 18.08.2017
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind  normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Studiu de audibilitate pentru sistemul de instiintare și alarmare al municipiului Piatra Neamț, codul C.P.V.: 71335000-5 studii tehnice ( rev.2)
- detalii (format.pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .docx)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 04.08.2017
      

♦ Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu oferta în vederea atribuirii Serviciului de acordare credit, în valoare de 67.706.930,76 lei, (ce va fi actualizată la data refinanțării), pentru refinanțarea datoriei  publice locale, conf. HCL nr. 146/2017, respectiv a împrumutului contractat în 2007 de către Municipiul Piatra Neamț, de la BCR, Codul de clasificare C.P.V.: 66113000-5 - servicii de acordare de credit (rev.2)
- detalii (format .pdf)
- documentație descriptivă (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .pdf)
- procedură operațională privind refinanțarea (format .pdf)
- postat la data de 03.08.2017

- HCL nr. 105 din 29.03.2007 (detalii format .pdf) - 09.08.2017

- întrebări și răspunsuri (detalii format .pdf) - 09.08.2017

- documentație completată - 10.08.2017

- prelungire termen de depunere oferte (format .pdf) - 10.08.2017

- situația financiară (format .pdf)

- solicitări de clarificări și răspunsuri (format .pdf) - 17.08.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Instalație de detectare incendiu la Arhiva Primăriei Municipiului Piatra Neamț - str. M. Viteazul, bl. C5, tronson A2, parter, cod CPV: 45312100-8 Lucrări de instalare de sisteme de alarmare împotriva incendiilor (rev.2)
- detalii (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 03.08.2017

 

♦ Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Obiectiv: Reparații hardwere și software system informatic  format din infopointuri din cadrul proiectului "Municipiul Piatra Neamț – inovație și informare în folosul cetățeanului și a mediului de afaceri", Cod de clasificare CPV: 30200000-1 (rev. 2) echipament și accesorii pentru computer;
- invitație (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .docx)
- postat la data de 24.07.2017

 

♦ Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Obiectiv: Mentenanță echipamente și accesorii hardware în proiectele:
1. Implementarea la nivelul Municipiului Piatra Neamt a unui Sistem TIC, în scopul asigurării interoperabilității la nivel organizațional, semantic și tehnic, cu impact asupra eficientizării activității interne a instituției și furnizării de servicii publice online către cetățeni și mediul de afaceri;
2. Municipiul Piatra Neamț - inovațíe și informare în folosul cetățeanului și a mediului de afaceri;
3. Platforma de instruire continuă pentru angajații Primăriei Municipiului Piatra Neamț (acronym-eForm)
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract cadru (format .docx)

- postat la data de 20.07.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Achiziționare de tonere și cartușe pentru imprimante și fotocopiatoare, Codul de clasificare C.P.V.: 30192000-1 piese și accesorii pentru fotocopiatoare ( rev. 2).
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .doc)
- centralizator prețuri (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- postat la data de 19.07.2017

- răspuns solicitare clarificări (format .pdf)
 

♦ Municipiul Piatra Neamț anunță intenția de organizare și derulare a licitației publice pentru atribuirea contractului de concesiune având obiectivul Serviciul public de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe, Municipiul Piatra Neamț, Codul de clasificare C.P.V.: 75112000-4 serviciul administrative privind activitațile comerciale (rev.2).

  S-a publicat anunțul de intenție astfel: pe SEAP, nr. 28.874 / 18.07.2017;
  În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. temporar: 20170717-006443 (17-298175-001)
- detalii anunț (format .pdf)

- postat la data de 18.07.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Serviciul de mentenanță al Sistemului de Înștiintare și Alarmare Locală, codul C.P.V.: 50600000-1 Servicii de reparare și întreținere a materialelor de securitate și apărare  (rev2)  
- detalii (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)

- postat la data de 11.07.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Serviciul de "Reîncărcare cartușe laser pentru imprimante", cod CPV: 50323100-6 Servicii de reîncărcare cartușe laser pentru imprimante (rev.2),
- invitație participare (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 23.06.2017
 

 

♦ În baza prevederilor art. 7 alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/20.16 privind achiziţiile publice cât şi art. 101 alin. (2) din Hotararea Guvemului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa participați la achiziția pentru atribuirea contractului având obiectivul: Servicii de inchiriere si montare scena, lumini si sunet in perioada 22-25 iunie 2017, cod CPV: 79952100-3 – Servicii de organizare de evenimente culturale (Anexa nr. 2 la Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice)
- invitație participare (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- fișă de date (format .pdf)

- proces verbal de deschidere a ofertelor (format .pdf)

- raportul procedurii (format .pdf)
- postat la data de 16.06.2017
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Lucrări de remediere a infiltratiilor apărute în perioada de garantie a investitiei "Restaurare si punere în valoare a zonei istorice si culturale Curtea Domnească din Municipiul Piatra Neamt, prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulatiei pietonale si carosabile – pasaj auto subteran, parcaje subterane", cod SMIS 11177, Codul de clasificare C.P.V.: 45453000-7 lucrări de reparații generale și de renovare (rev. 2) - (RELUARE)
- invitație participare (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- centralizator (format .pdf)
- contract (format .doc)
- documentație 1 (format .pdf)
- documentație 2 (format .pdf)
- documentație 3 (format .pdf)
- erată (format .pdf)
- expertiză tehnică (format .pdf)
- fișă date achiziție (format .pdf)
- fișă tehnică dale (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- planșa 00 (format .jpg), planșa 01 (format .jpg), planșa 02 (format .jpg)
- planșa 03 (format .jpg), planșa 04 (format .jpg), planșa 05 (format .jpg)
- planșa 06 (format .jpg), planșa 07 (format .jpg), planșa 08 (format .jpg)
- postat la data de 16.06.2017
 

♦ În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț a inițiat procedura simplificată pentru atribuirea contractului având obiectivul Intretinere preventiva anuala, revizii generale și autorizarea/reautorizarea functionarii (ISCIR), inclusiv înlocuire piese/componente deteriorate/defecte aferente pentru lifturile (2 buc) si scarile rulante (2 buc) achizitionate în cadrul proiectului cod SMIS 11177, cod CPV cod CPV - 50750000 - 7 -  servicii de întreţinere a ascensoarelor (rev.2).
- detalii (format .pdf)
- postat la data de 15.06.2017
 

♦ În baza prevederilor art. 7 alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/20.16 privind achiziţiile publice cât şi art. 101 alin. (2) din Hotararea Guvemului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa participați la  achiziția  pentru atribuirea contractului având obiectivul: Spectacol dedicat Zilelor Orașului – Piatra Fest 2017, cod CPV: 79952100-3 – Servicii de organizare de evenimente culturale (Anexa nr. 2 la Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice)

- invitație de participare (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)

- proces verbal de deschidere a ofertelor (format .pdf)

- raportul procedurii (format .pdf)

- postat la data de 15.06.2017
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Lucrări de execuție de remediere a infiltrațiilor pentru Muzeul de Artă și Muzeul de Etnografie, cod CPV: 45453000-7 lucrari de reparatii generale si de renovare (rev. 2).
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .pdf)
- postat la data de 14.06.2017
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind  normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului de produse: conform anexelor atasate

- detalii anunț (format .pdf)
- anexa 1 (format .pdf)
- anexa 2 (format .pdf)
- anexa 3 (format .pdf)

- postat la data de 12.06.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Lucrări de remediere a infiltratiilor apărute în perioada de garanție a investiției "Restaurare și punere în valoare a zonei istorice și culturale Curtea Domnească din Municipiul Piatra Neamț, prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulației pietonale și carosabile – pasaj auto subteran, parcaje subterane", cod SMIS 11177, Codul de clasificare C.P.V.: 45453000-7 lucrări de reparații generale și de renovare (rev. 2)
- invitație participare (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- centralizator (format .pdf)
- contract (format .doc)
- documentație 1 (format .pdf)
- documentație 2 (format .pdf)
- documentație 3 (format .pdf)
- erată (format .pdf)
- expertiză tehnică (format .pdf)
- fișă date achiziție (format .pdf)
- fișă tehnică dale (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- planșa 00 (format .jpg), planșa 01 (format .jpg), planșa 02 (format .jpg)
- planșa 03 (format .jpg), planșa 04 (format .jpg), planșa 05 (format .jpg)
- planșa 06 (format .jpg), planșa 07 (format .jpg), planșa 08 (format .jpg)
- postat la data de 08.06.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: DOCUMENTAȚII CADASTRALE ȘI INTABULARE A UNOR BUNURI IMOBILE (CLĂDIRI, TERENURI, APARTAMENTE), cod CPV: 71354300-7- Servicii de cadastru (rev.2)
- invitație participare (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 31.05.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Branșament electric pentru alimentarea cu energie electrică la zece camere video amplasate în Municipiul Piatra Neamț ;Codul de clasificare C.P.V: 45311200-2 lucrări de conexiuni electrice (rev. 2)
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract de lucrări
- formulare
- liste cantități 1
- liste cantități 2
- liste cantități 3
- liste cantități 4
- liste cantități 5

- postat la data de 24.05.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind  normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul : Serviciul de reparare și intreținere a echipamentului de reprografie (fotocopiatoare și multifunctionale /aparate fax ), codul C.P.V.: 50313000-2 serviciul de repare și întreținere a echipamentelor de reprografie . ( rev.2)
 - detalii anunț (format .pdf)
 - caiet de sarcini (format .pdf)

- postat la data de 19.05.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Lucrări de remediere a infiltrațiilor apărute în perioada de garanție a investiției "Restaurare și punere în valoare a zonei istorice și culturale Curtea Domnească din Municipiul Piatra neamț, prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulației pietonale și carosabile – pasaj auto subteran, parcaje subterane", cod SMIS 11177, Codul de clasificare C.P.V.: 45453000-7 lucrări de reparații generale și de renovare (rev. 2)

modificare termen de depunere a ofertelor (format .pdf)

solicitare de clarificări și răspunsuri (format .pdf)
- invitație participare (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- centralizator (format .pdf)
- contract (format .doc)
- documentație 1 (format .pdf)
- documentație 2 (format .pdf)
- documentație 3 (format .pdf)
- erată (format .pdf)
- expertiză tehnică (format .pdf)
- fișă date achiziție (format .doc)
- fișă tehnică dale (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- planșa 00 (format .jpg), planșa 01 (format .jpg), planșa 02 (format .jpg)
- planșa 03 (format .jpg), planșa 04 (format .jpg), planșa 05 (format .jpg)
- planșa 06 (format .jpg), planșa 07 (format .jpg), planșa 08 (format .jpg)
- postat la data de 05.05.2017
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț a inițiat procedura simplificată  pentru atribuirea contractului având obiectivul Realizarea si difuzarea materialelor informative prin intermediul presei scrise, cod CPV 79341000-6 servicii de publicitate (rev.2)
- anunț participare (format .pdf)

- postat la data de 04.05.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Asigurarea service-ului rețea semafoare, cod CPV: 50232200-2 servicii de întreținere a semafoarelor (rev.2),

- invitație de participare
- caiet de sarcini
- formulare
- postat la data de 20.04.2017

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț va invită sa participati la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Service rețele electrice interioare 220 V, service sisteme de telecomunicații, service sisteme de securitate antiefracție, supraveghere video, control acces și avertizare început incendiu si service rețele calculatoare cu echipamentele aferente, cod CPV: 50324100-3 servicii de reparare a sistemelor (rev.2), 50312300-8 – reparare și întreținere echipamente de rețea de date (rev.2), 50116100-2 servicii de reparare a sistelor electrice  (rev.2)
- invitație de participare
- caiet de sarcini rețea electrică
- caiet de sarcini rețea CCTV și PSI
- caiet de sarcini rețea calculatoare
- caiet de sarcini rețea telefonică
- formulare
- formular ofertă
- contract
- listă materiale electrice
- listă materiale rețea calculatoare
- listă materiale securitate
- listă materiale sistem barieră
- listă materiale sistem incendiu
- listă materiale sistem telecomunicații
- postat la data de 19.04.2017
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,  Municipiul Piatra Neamț va invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Realizare iluminat ornamental festiv stradal cu ocazia sărbătorilor de Paște în  Municipiul Piatra Neamț; Codul de clasificare C.P.V: 45311000-0 ( rev.2), 45111300-0 ( rev. 2);
- detalii invitație (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formular anexa C1
- formular anexa C2
- materiale propuse montare
- postat la data de 10.03.2017